Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek je fyzická osoba Skočík Martin, se sídlem Gorkého 970/45, 602 00, Brno. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058296 / 001.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt

Jak s osobními údaji nakládáme?

Výše zmíněné údaje používáme pouze k zpracování objednávky - zaslání potvrzení o objednávce, předání kontaktu přepravní společnosti apod.

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu.

V případe zájmu se můžete zeptat, jaké informace o vás máme k dispozici a pokud si to nepřejete, můžeme je smazat, pokud to nenaruší vyřizování aktuálně probíhající objednávky.